Fokus på kvinnehelse

Arendal Medisinske Senter (AMS) utvider sin drift på Stoa, og allerede i desember måned tilbyr jordmor Anette Hem Johnsen (t.v.) 3D-ultralyd av gravide mager. Med seg på laget får hun de erfarne gynekologspesialistene Fride Efjestad Austad og Astrid Liavaag (t.h.), som vil bidra til å øke kapasiteten for kvinnehelse øst i fylket (Foto: AMS)
Arendal Medisinske Senter på Stoa i Arendal ansetter nå nye spesialister som skal ivareta kvinners helse. Økende fokus på behandling av plager i overgangsalder, økt fokus på utvidet og bedre celleprøver for å forebygge livmorhalskreft, samt behov for oppfølging av gravide, har medført et stort behov for gynekologer og jordmødre.
AMS har nå ansatt to spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Fride Efjestad Austad og Astrid Liavaag. Austad vil tilby hjelp for gynekologiske problemstillinger og oppfølging i graviditet. Liavaag vil ha et stort fokus på oppfølging og behandling av kvinner i overgangsalderen. Dr Liavaag driver nå et forskningsprosjekt der hun undersøker effekten av testosteron til kvinner i overgangsalderen. - Norsk helsevesen har ikke hatt et godt nok tilbud til disse pasientene, mener hun.

Ny teknologi gir naturlige og skarpe bilder og videoklipp av fostre i mors liv. Jordmor Anette Hem Johnsen gleder seg til oppstart i desember måned. (Foto: AMS)
Anette Hem Johnsen, jordmor med spesialkompetanse på ultralyd, vil utføre 3D-ultralydundersøkelser ved AMS. - Vi har gått til anskaffelse av en av de beste ultralydmaskinene på markedet, som gir utrolig naturtro og skarpe bilder. Faktisk er dette splitter nye apparatet foreløpig unikt i sitt slag i Norge. Tiden er overmoden for å kunne tilby 3D-bilder til vordende foreldre også i hele Agder, sier Hem Johnsen. Tidligere har man nemlig måttet reise til Kristiansand eller mye lengre østover for å kunne få se bilder og videoklipp av de små kroppene. Tilbudet er åpent for hele Agders befolkning, og alle som ønsker time kan kontakte senteret direkte. Det er ikke behov for henvisning.

AMS - Arendal Medisinske Senter
Dr Kristian Austad og Dr Knut Hernes, begge spesialister i allmennmedisin, startet i mai opp Arendal Medisinske Senter. Senteret er ment å være et privat supplement til den offentlige fastlegeordningen. Tilgang til tjenestene er basert på medlemskap, og de to legene opplever stor pågang.
- Det er viktig for oss å organisere oss slik at vi har det nødvendige overskuddet og tilgjengeligheten for våre pasienter. Derfor har vi mer enn halvert våre listelengder, økt bemanningen og tjenestetilbudet, samt økt våre åpningstider. Våre lister er nesten fulltegnet, men vi har fortsatt ledige plasser, og vi gleder oss hver dag til nye og spennende pasientmøter, sier de to tidligere fastlegene i Arendal.

Privat legevakt
I november åpnet de to legene privat legevakt i lokalene til AMS på Stoa, som et supplement til den interkommunale legevakten i Arendal. I første omgang er det åpent i helgene. Også her merkes det allerede stor pågang.
- Vi ønsker å avlaste den kommunale legevakten. Vi vet at det til tider er lang ventetid, og derfor prøver vi å ha åpent når det erfaringsmessig er størst pågang, sier Hernes. - Vårt tilbud er åpent for absolutt alle, og baserer seg på forhåndsbestilling av time på nett til avtalt tidspunkt. På den måten slipper man å vente i uvisshet om når man får time. Dersom man kjenner på et symptom som gir bekymring, er det ofte nødvendig med en avklaring hos lege, selv om den kommunale legevakten ikke kan prioritere henvendelsen. Da kan vi være et nyttig supplement. Foreløpig har vi kun ansatt erfarne spesialister i allmennmedisin hos oss, fortsetter han. Han understreker at tilbudet gjelder alle typer problemstillinger, og at det er åpent for hele befolkningen, ikke bare medlemmene ved senteret. Han er foreløpig ikke bekymret for å bli nedrent av pasienter, eller å komme tilbake til arbeidspresset han opplevde som fastlege. - Vi har flere leger som står klare til å jobbe hos oss, og kan øke kapasiteten hvis det skulle vise seg å bli behov for det!

Private spesialister
I tillegg til jordmor og gynekolog, er senteret allerede godt i gang med spesialister i psykologi og psykiatri, med et foreløpig hovedfokus på utredning og behandling av oppmerksomhetsforstyrrelser. - Dette er et ressurskrevende arbeid som dessverre blir nedprioritert i det offentlige helsevesenet, av forståelige grunner, med de begrensede rammer som gis den offentlige helsetjenesten, sier Austad. Senteret har brukt tid og ressurser på å utarbeide gode faglige rutiner, sammen med noen av de fremste og mest erfarne ekspertene på området. - Vi har et helhetlig tilbud hvor vi tar ansvar for hele behandlingskjeden, fra nødvendige forundersøkelser og utredning, til behandling og oppfølging. Vi har allerede fått litt ventetid grunnet stor pågang av pasienter, fra alle deler av fylket. Heldigvis har vi mulighet til å øke bemanningen hos oss for å ta mer unna. Foreløpig gjelder tilbudet bare voksne, men vi håper å få på plass et tilbud også for barn og unge tidlig i 2024. Vi ønsker også å gi et bedre tilbud generelt innen psykiske helsetjenester, sier han.

- Alle gravide som tar 3D-ultralyd hos oss får med seg kopi av bilder og videoklipp av den kommende verdensborgeren, og vi gleder oss stort til å komme i gang med dette, avslutter Hernes og Austad.

Det nye ultralydapparatet ved Arendal Medisinske Senter er først av sitt slag i Norge. Jordmor Anette Hem Johnsen (t.v.) og gynekologene Fride Efjestad Austad og Astrid Liavaag (t.h) tar det nå i bruk for alle kvinner som ønsker undersøkelsen, og henvisning er ikke nødvendig (Foto: AMS).
Sidevisninger: 59996