Spesialister ved AMS

 
Dr Yngve Sporstøl (ortoped)
Utredning og behanding av rygglidelser, knær og hofteproblemer og andre lidelser i muskel/skjelettsystemet.
Les mer >>
Dr Gunnar Johannessen (psykiater)
Oppfølging og behandling av voksne pasienter med forstyrrelser av konsentrasjon og oppmerksomhet (ADHD).
Les mer >>
Inger Liv Buflaten (psykologspesialist)
Nevropsykologisk utredning av voksne pasienter for forstyrrelser av oppmerksomhet og konsentrasjon (ADHD).
Les mer >>
Sara Røe (psykolog)
Nevropsykologisk utredning av voksne pasienter for forstyrrelser av oppmerksomhet og konsentrasjon (ADHD).
Les mer >>
Anette Hem Johnsen (jordmor)
Ultralydjordmor gjennom hele svangerskapet. Tilbyr blant annet 3D-bilder av fostre i mors liv.
Les mer >>
Fride Efjestad Austad (gynekolog)
Konsultasjoner innen fødelshjelp og kvinnehelse. Alle problemstillinger, med svangerskapsomsorg som sitt spesialområde.
Les mer >>
Astrid Liavaag (gynekolog PhD)
Konsultasjoner innen kvinnehelse. Alle problemstillinger, men har hormonbehandling, blødningsforstyrrelser, underlivskreft og menopause som sine spesialområder.
Les mer >>
Marte Knutsen Haukeland (klinisk ernæringsfysiolog)
Klinisk ernæringsfysiolog som rådgir og behandler alle problemstillinger innen kosthold og ernæring.
Les mer >>
Sigurd Liavaag (ortoped PhD)
Spesialist i ortopedi og generell kirurgi, med lidelser i skuldre og knær som sitt spesialområde.
Les mer >>
Carl Tore Sundquist (barne- og ungdomspsykiater)
Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og følger opp barn og unge med ADHD.
Les mer >>
André Dahl Sørensen (psykologspesialist)
Psykolog som behandler et bredt spekter av psykiske lidelser, stress og livskriser, konflikter og endringsprosesser. Utreder oppmerksomhetsproblematikk.
Les mer >>
Carl Hammarlund (urolog)
Vannlatingsproblemer, prostatasykdommer og hormonforstyrrelser hos menn.
Les mer >>
Gunnar Oland Åsen (barne- og ungdomspsykolog)
.
Les mer >>
Sidevisninger: 50904