Psykologspesialist Inger Liv Buflaten

Ingen Liv Buflaten er utdannet i USA, og har doktorgrad i klinisk psykolog og spesialisering i rettspsykologi. Ved AMS vil hun som nevropsykolog i hovedsak jobbe med utredning og diagnostikk av pasienter som sliter med oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer, for å avklare om det foreligger ADHD.
Sidevisninger: 50902