Dr Gunnar Johannessen

Dr Gunnar Johannessen er spesialist i allmennmedisin og psykiatri, og har de siste årene jobbet som sakkynding i Den Rettsmedisinske Kommisjon (DKR). Han vil jobbe ukentlig på AMS og har kort ventetid.

Dr Gunnar Johannessen behandler og følger opp voksne pasienter med oppmerksomhets- og konsentrasjonsforstyrrelser (ADHD).
Sidevisninger: 50910