Psykolog Sara Røe

Sara Røe er utdannet klinisk psykolog med flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og hun har god kompetanse på utredning av ADHD. Hun har fokus på dybdepsykologisk forståelse og intervensjoner, særlig rettet med relasjonelle og personlighetsforankrede vansker.

Ved AMS vil hun i hovedsak jobbe med utredning og diagnostikk av pasienter som sliter med oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer, for å avklare om det foreligger ADHD.
Sidevisninger: 50911