Ortoped PhD Sigurd Liavaag

Sigurd er spesialist i ortopedi og generell kirurgi. Han har vært overlege ved ortopedisk avdeling ved Sørlandet Sykehus ortopedisk avdeling fra 2000 til 2015 i Arendal og fra 2015 ved ortopedisk avdeling i Kristiansand. Har nå en senioravtale på sykehuset.

I 2012 disputerte han til PhD grad i temaet skulderskader – forekomst, skadetype og behandling av akutte traumatiske skulderluksasjoner. Sigurd har fortsatt med forskning og har også veiledet kandidat frem til Phd.

Sigurds spesialområde er skader og lidelser i skuldre og knær, men som erfaren kliniker med lang og bred erfaring utreder og vurderer han de fleste problemstillinger innenfor ortopedi og muskel skjelettplager.

Konsultasjon: kr. 1.940,-
Sidevisninger: 46376