Barne- og ungdomspsykiater Carl Tore Johansen Sundquist

Dr Johansen Sundquist er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og har flere års erfaring fra ABUP ved Sørlandet Sykehus.

Dr Johansen Sundquist behandler og følger opp barn og unge med oppmerksomhets- og konsentrasjonsforstyrrelser (ADHD).
Sidevisninger: 59992